Giá vàng SJC

Giá mua: 
35.940
Giá bán:  
36.190


HoSTC HaSTC
CK TC Khớp lệnh +/-
Giá KL
Biểu đồ Kitco 24H